Accounting srervices

Metodinis vadovavimas finansinės apskaitos organizavimo klausimais


Įmonių finansų padalinio darbuotojų vykdomų darbo funkcijų priežiūros, kontrolės paslaugos apima:

 • įmonėje taikomų vidaus kontrolės priemonių įvertinimą;
 • ūkinių operacijų registravimo apskaitoje teisingumo peržiūrą, įvertinimą;
 • turto, atsiskaitymo inventorizacijos atlikimo, rezultatų registravimo apskaitoje vertinimą;
 • mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo metodikos patikrinimą;
 • metinių finansinių ataskaitų parengimo metodinį vadovavimą;
 • konsultacijas apskaitos, mokesčių klausimais.


audit services
Apskaitos duomenų koregavimas (duomenų atstatymas)


Apskaitos klaidų taisymo paslaugos apima:

 • buhalterinę ekspertizę dėl apskaitos organizavimo trūkumų pobūdžio, mastų nustatymo;
 • nustatytų apskaitos klaidų, neatitikimų sisteminimą, analizę;
 • apskaitos duomenų koregavimo organizavimą;
 • apskaitos duomenų koregavimo dokumentavimą (buhalterinių pažymų parengimą).

Investor

audit services
Su apskaitos organizavimu susijusių tvarkų parengimas, vertinimas


LR finansinės apskaitos įstatymo reikalavimų vykdymui užtikrinti teikiame vidaus kontrolės sistemos, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkų parengimo, vertinimo paslaugas. Pagal individualius užsakymus dėl apskaitos organizavimo tvarkų parengimo, vertinimo atliekamas apskaitos rizikos veiksnių identifikavimas, taikomų kontrolės priemonių efektyvumo įvertinimas. Teikiamos rekomendacijos dėl kontrolės sistemos tobulinimo.


Finansinių ataskaitų, Grupės įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimo paslaugos apima:

 • pagal paslaugos užsakovo pateiktus duomenis (apskaitos registrus) parengiame ketvirtines, metines finansines ataskaitas;
 • pagal paslaugos užsakovo pateiktus duomenis apie grupės įmonių tarpusavio sandorius, tarpusavio įsipareigojimus, atliekame Grupės įmonių duomenų konsolidavimo operacijas, parengiame grupės įmonių konsoliduotąsias finansines ataskaitas;
 • teikiame metodinę pagalbą finansinių ataskaitų parengimo klausimais (apskaitiniai vertinimai, poataskaitiniai įvykiai, kt.).
learn

Mūsų teikiamos paslaugos

AUDITAS

Nepriklausomas finansinių ataskaitų patikrinimas pagal Tarptautinius audito standartus.

Detaliau »

APSKAITA

Metodinė pagalba įmonių apskaitos srityje.


Detaliau »

KONSULTACIJOS

Vienkartinės konsultacijos, nuolatinių klientų abonementinis konsultavimas.

Detaliau »

MOKESČIAI

Mokesčių mokėtojų atstovavimas mokestiniuose ginčuose, konsultavimas.


Detaliau »

TEISĖ

Teisinė pagalba pagal individualius užsakymus.Detaliau »

MOKYMAI

Periodinių seminarų organizavimas, apskaitos specialistų profesinių žinių lygio įvertinimas pagal individualius užsakymus.

Detaliau »