Paslaugos

Teikiame plačiausią paslaugų kompleksą Lietuvoje audito įmonių tarpe

Auditas:  

Nepriklausomas įmonės FA arba įmonių grupės konsoliduotos FA patikrinimas ir išvados pateikimas. Kartu su auditoriaus klientams yra pateikiamas laiškas vadovybei, kuriame atskleidžiama informacija apie audituojamos įmonės vidaus kontrolės, buhalterinės apskaitos organizavimo vertinimo rezultatus, apie audito metu nustatytus trūkumus, klaidas, netikslumus, pateikiamos rekomendacijos trūkumams pašalinti.

ES struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamų projektų auditas:

Projekto auditą atliekame pagal tarptautinius audito standartus, taikomus sutarties sąlygų atitikties auditui. Šie standartai reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume projekto išlaidų auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, ar Projekto vykdytojas laikėsi paramos sutartyje nustatytų sąlygų;

Mokesčių auditas:

Mokesčių deklaracijų peržvalga.

Veiklos auditas:

Veiklos rezultatų vertinimas

Buhalterinės revizijos:

Nepriklausomas įmonės finansinės atskaitomybės parengimo metodikos patikrinimas, atskirų finansinių ataskaitų ir suvestinių apskaitos registrų sudarymo metodikos tikrinimas. Mokesčių apskaičiavimo metodikos patikrinimas.

Konsultacijos mokesčių, finansų ir valdymo klausimais:

Mūsų bendrovės patyrę darbuotojai teikia profesionalias mokesčių, apskaitos, finansų ir verslo valdymo konsultacijas. Konsultacijos teikiamos pagal atskirą susitarimą arba pasirašius abonentinio konsultavimo sutartį. Šios paslaugos teikiamos telefonu, el. paštu arba tiesioginių susitikimų metu;

Mokesčių mokėtojų atstovavimas mokestiniuose ginčuose ("mokesčio advokato" paslaugos):

Klientų atstovavimas mokestiniuose ginčuose arba teismuose yra specifinės paslaugos, kurios teikiamos esant ginčams su Valstybine mokesčių inspekcija arba kitomis mokesčių mokėjimo administruojančiomis valstybinėmis institucijomis. Turime didelę patirtį atstovaujant klientus sudėtinguose mokesčių mokėjimo atvejuose bei esame pasiekę gerų rezultatų šioje srityje;

Seminarų, mokymų rengimas ir dėstymas:

UAB „Revizorius“ turi 18 metų patirtį rengiant seminarus apskaitos, mokesčių ir verslo valdymo klausimais. Mūsų darbuotojai skaito seminarus, skirtus vadovams, buhalteriams, užsienyje.

Nuolatiniai audito, abonentinio konsultavimo klientai turi išskirtinę teisę seminaruose (Lietuvoje) dalyvauti nemokamai;

Įmonių reorganizavimo sąlygų vertinimas:

Turime didelę patirtį vertinant bendrovių reorganizavimo sąlygas, teikiame konsultacijas įmonių reirganizavimo klausimais;

Buhalterinės apskaitos darbuotojų profesinių žinių testavimas: 

Vyr. buhalterių ir kitų apskaitos darbuotojų profesinių žinių testavimas bei  rekomendacijų ir konsultacijų klientams apskaitos specialistų įdarbinimo klausimais teikimas.

Buhalterinė apskaita: 

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki balanso.

Kitų paslaugų teikimas pagal individualius klientų užsakymus

Apskaitos politikos parengimas:

Pagal individualius klientų užsakymus parengiame apskaitos politikos dokumentą, teikiame apskaitos politikos parinkimo, įgyvendinimo konsultacijas;

Apskaitos skyriaus darbų paskirstymo racionalumo vertinimas:

Pagal individualius klientų užsakymus vertiname apskaitos skyriaus darbų paskirstymo racionalumą, parengiame individualius darbuotojų profesinių žinių patikrinimo testus, teikiame konsultacijas apskaitos organizavimo, apskaitos skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

Individualių mokymo programų parengimas, mokymo paslaugos:

Pagal individualius klientų užsakymus parengiame individualias darbuotojų mokymų programas (buhalterinės apskaitos, mokesčių, vidaus kontrolės, finansinės analizės temomis), teikiame mokymų paslaugas;

Patikrinimo aktų vertinimas:

Pagal individualius klientų užsakymus teikiame kontrolės institucijų patikrinimo aktų (kitų dokumentų) vertinimo paslaugas, parengiame vertinimo išvadas, teiktinas teismui, kitoms valstybės institucijoms, atstovaujame klientus teisme (pagal poreikį).

Teisinės konsultacijos.