audit services

Reorganizavimo paslaugos

Juridinių asmenų reorganizavimas – tai įmonių jungimas, skaidymas (CK 2.97). Įmonių jungimo, skaidymo procesus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (antroji knyga), Akcinių bendrovių įstatymas, Darbo kodeksas.
Įmonių jungimas sąlygoja prijungto juridinio asmens pabaigą be likvidavimo procedūros (perduodant turtą, pareigas ir teises juridiniam asmeniui, kuris tęsia pasibaigusio juridinio asmens veiklą).


Įmonių skaidymas sąlygoja:

  • įmonės pasibaigimą be likvidavimo procedūros išdalijant turtą, teises ir pareigas jau egzistuojančioms įmonėms;
  • įmonės pasibaigimą be likvidavimo procedūros padalijant turtą, teises ir pareigas ne mažiau kaip dviems naujai sukuriamoms įmonėms;
  • dalies įmonės tęsiančios veiklą turto, teisių ir pareigų perdavimas naujai sukuriamai įmonei (sukuriamoms įmonėms).


audit services
Kitos teisinės paslaugos


Juridinių asmenų įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas - tai akcininkų sprendimu įstatinio kapitalo pakeitimas (įstatų pakeitimas) pagal LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.

Sutarčių parengimas (pagal individualius užsakymus).

Naujų įmonių steigimo paslaugos.

Busy Man

Mūsų teikiamos paslaugos

AUDITAS

Nepriklausomas finansinių ataskaitų patikrinimas pagal Tarptautinius audito standartus.

Detaliau »

APSKAITA

Metodinė pagalba įmonių apskaitos srityje.


Detaliau »

KONSULTACIJOS

Vienkartinės konsultacijos, nuolatinių klientų abonementinis konsultavimas.

Detaliau »

MOKESČIAI

Mokesčių mokėtojų atstovavimas mokestiniuose ginčuose, konsultavimas.


Detaliau »

TEISĖ

Teisinė pagalba pagal individualius užsakymus.Detaliau »

MOKYMAI

Periodinių seminarų organizavimas, apskaitos specialistų profesinių žinių lygio įvertinimas pagal individualius užsakymus.

Detaliau »