Jau 29 metus esame kartu su Jumis


Audito veiklą pradėjome 1994 metais įsteigus UAB “Revizorius”, šiuo metu įmonės veiklos specializacija – konsultacijos, seminarų organizavimas, teisinės paslaugos.


Audito paslaugos teikiamos UAB “Revizorius” grupė (buvęs pavadinimas”Pačiolio auditoriai”) pagal Tarptautinius audito standartus - audito įmonės pažymėjimas Nr.001440. Mūsų klientai – tai įvairiausių veiklos sričių nacionalinio bei užsienio kapitalo įmonės (įmonių Grupės). Ilgalaikė bendradarbiavimo patirtis, profesinės žinios – aukštos paslaugų kokybės užtikrinimo garantas.

Hands

Mūsų komanda


UAB “Revizorius” įmonių tinklo personalas – tai aukštos kvalifikacijos, patyrusių darbuotojų komanda. Audito įmone vadovauja valdyba, kurią sudaro du atestuoti auditoriai, teisininkas. Audito paslaugų teikimo procese dalyvauja auditoriai bei patyrusių auditoriaus padėjėjų grupė.


Apskaitos paslaugas teikia didelę šios srities patirtį turintys darbuotojai. Organizuojamų seminarų/mokymų pranešėja - ilgalaikę dėstymo patirtį turinti specialistė, mokesčių ekspertė.
Personalo specializuotų veiklų žinios, įgūdžiai (kita patirtis) – turto vertinimas, mokesčių mokėtojų atstovavimas mokestiniuose ginčuose, įmonių reorganizavimo proceso organizavimas, personalo atrankos organizavimas, buhalterių profesinių žinių lygio įvertinimas (testavimas), leidyba.

Busy Man

Audito įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Audito įmonė UAB „Revizorius“ grupė privaloma tvarka apdraudžia savo civilinę atsakomybę profesinės civilinės atsakomybės draudimu (pagal LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 21 str.).


Privatumo politika

Siekiant užtikrinti asmens duomenų, gautų teikiant paslaugas, konfidencialumą, jų tinkamą tvarkymą, saugojimą UAB „Revizorius“ , UAB „Revizorius“ grupė yra patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.Šios Taisyklės parengtos remiantis:

  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas);
  • LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais prievoles asmens duomenų tvarkymui ir apsaugai. Šių taisyklių reikalavimai privalomi visiems įmonės darbuotojams ir asmenims dirbantiems pagal paslaugų teikimo sutartis (toliau - Darbuotojai), kurie tvarko įmonėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.

Mūsų teikiamos paslaugos

AUDITAS

Nepriklausomas finansinių ataskaitų patikrinimas pagal Tarptautinius audito standartus.

Detaliau »

APSKAITA

Metodinė pagalba įmonių apskaitos srityje.


Detaliau »

KONSULTACIJOS

Vienkartinės konsultacijos, nuolatinių klientų abonementinis konsultavimas.

Detaliau »

MOKESČIAI

Mokesčių mokėtojų atstovavimas mokestiniuose ginčuose, konsultavimas.


Detaliau »

TEISĖ

Teisinė pagalba pagal individualius užsakymus.Detaliau »

MOKYMAI

Periodinių seminarų organizavimas, apskaitos specialistų profesinių žinių lygio įvertinimas pagal individualius užsakymus.

Detaliau »